Deal met de Grieken – een tekstexegese

EU-en-Griekse-vlag-voor-AcropolisDit is de verklaring die de eurogroep vanavond heeft gepubliceerd:

“The Eurogroup reiterates its appreciation for the remarkable adjustment efforts undertaken by Greece and the Greek people over the last years. During the last few weeks, we have, together with the institutions, engaged in an intensive and constructive dialogue with the new Greek authorities and reached common ground today.”

Positief beginnen. Er is sprake van grote vooruitgang over de voorbije jaren. En er was zowaar een constructieve dialoog de afgelopen weken. Dat zag er voor de buitenwereld heel anders uit.

“The Eurogroup notes, in the framework of the existing arrangement, the request from the Greek authorities for an extension of the Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA), which is underpinned by a set of commitments.”

Hier wordt de bewoording van de Grieken overgenomen. In december werd nog het “EFSF programme” verlengd, maar de Grieken spinden de afgelopen dagen dat zij alleen het MFFA wilden verlengen. Dat zou dan iets anders zijn dat het gehate programma. Maar dat is flauwekul.

“The purpose of the extension is the successful completion of the review on the basis of the conditions in the current arrangement, making best use of the given flexibility which will be considered jointly with the Greek authorities and the institutions. This extension would also bridge the time for discussions on a possible follow-up arrangement between the Eurogroup, the institutions and Greece.”

Kijk, daar is ie al: “conditions in the current programme”. Oftewel: de huidige verlenging met vier maanden is hetzelfde als de verlenging van twee maanden door de vorige premier. Hier hebben de Grieken echt een knieval gemaakt. Zij wilden niets met het bestaande programma meer te maken hebben en een nieuw brugovereenkomst. Maar dat was voor de 18 andere eurolanden uitgesloten. Wat de Grieken hier krijgen is een niet nader omschreven “flexibility”. Let ook op het woordje “bridge”. Dat verwijst naar het oorspronkelijk gewenste “bridge agreement”.

“The Greek authorities will present a first list of reform measures, based on the current arrangement, by the end of Monday February 23. The institutions will provide a first view whether this is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review. This list will be further specified and then agreed with the institutions by the end of April.”

De Grieken moeten meteen aan de bak. Direct na het weekend moet een lijst met geloofwaardige hervormingsmaatregelen worden ingeleverd. Denkbaar is dat hier bijvoorbeeld de verbetering van de belastingmoraal onder valt en de aanpak van corruptie. Als dat lukt, zou dat winst zijn. De vorige regeringen kregen op dit vlak weinig voor elkaar. Let verder op dat de “troika” vervangen is door de “institutions”.

“Only approval of the conclusion of the review of the extended arrangement by the institutions in turn will allow for any disbursement of the outstanding tranche of the current EFSF programme and the transfer of the 2014 SMP profits. Both are again subject to approval by the Eurogroup.”

De Grieken wilden aanvankelijk de laatste tranche van €7 mrd niet meer. Ze wilden meer kortlopende leningen uit kunnen geven en ze claimden de winst van €1,9 mrd die de ECB heeft gemaakt op Grieks staatspapier. Nu opteren ze alsnog voor die laatste tranche. Ze zullen dan gewoon aan de eisen moeten voldoen. Opvallend is dat de “SMP profits” – dat is die winst van de ECB – expliciet wordt gemeld. Dat was gewoon onderdeel van het lopende programma, dus bij het behalen van de afspraken zouden de Grieken die winst sowieso krijgen. Maar door dit expliciet te noemen, hebben de Grieken iets om mee thuis te komen.

“In view of the assessment of the institutions the Eurogroup agrees that the funds, so far available in the HFSF buffer, should be held by the EFSF, free of third party rights for the duration of the MFFA extension. The funds continue to be available for the duration of the MFFA extension and can only be used for bank recapitalisation and resolution costs. They will only be released on request by the ECB/SSM.”

Dit is opvallend. Er zat nog circa €10,9 mrd in het herkapitalisatiefonds (HFSF) voor de banken. Dat geld wordt nu weer teruggesluisd naar het noodfonds. Dat is vast niet omdat het zo goed gaat met de banken. Naar de echte reden is het nog een beetje gissen. Maar mij komt dit wantrouwend over. Zou de eurogroep bang zijn dat de regering dit geld anders voor andere dingen gebruikt? Die opmerking “can only be used for bank recapitalisation” lijkt overbodig, maar is misschien toch veelzeggend. Niet voor niets zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem in zijn persconferentie dat het vertrouwen nu stapje voor stapje moet worden opgebouwd.

“In this light, we welcome the commitment by the Greek authorities to work in close agreement with European and international institutions and partners. Against this background we recall the independence of the European Central Bank. We also agreed that the IMF would continue to play its role.”

Exit trojka, hallo institutions. En o ja, de ECB is onafhankelijk. Die kan dus niet voor het karretje van de Grieken worden gespannen. Gelukkig is het IMF ook nog aan boord.

“The Greek authorities have expressed their strong commitment to a broader and deeper structural reform process aimed at durably improving growth and employment prospects, ensuring stability and resilience of the financial sector and enhancing social fairness. The authorities commit to implementing long overdue reforms to tackle corruption and tax evasion, and improving the efficiency of the public sector. In this context, the Greek authorities undertake to make best use of the continued provision of technical assistance.”

Daar zijn dan die extra hervormingen waar vorige regeringen niks van bakten.

“The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and timely.”

De Grieken blijven keurig hun rente- en aflossingsverplichtingen nakomen. Daar komen ze vast nog wel over te spreken op een later moment.

“The Greek authorities have also committed to ensure the appropriate primary fiscal surpluses or financing proceeds required to guarantee debt sustainability in line with the November 2012 Eurogroup statement. The institutions will, for the 2015 primary surplus target, take the economic circumstances in 2015 into account.”

Hier worden de Grieken nog even gehouden aan de afspraken uit 2012 over de houdbaarheid van de staatsschuld. Overigens is dit vooral ook een commitment van de eurogroep. Die heeft namelijk beloofd dat de Griekse schuld in 2022 ruim onder de 110% moet worden gebracht. Dit blijft voor de Grieken een breekijzer om later weer over schuldsanering te beginnen. Verder staat hier de grootste geste van de eurogroep aan de Grieken. In 2015 mogen ze afwijken van het eerder afgesproken begrotingstekort. Hoeveel is nog nader te bepalen. Winstpuntje voor Yanis Varoufakis.

“In light of these commitments, we welcome that in a number of areas the Greek policy priorities can contribute to a strengthening and better implementation of the current arrangement. The Greek authorities commit to refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the institutions.”

De Grieken mogen geen enkele maatregel terugdraaien waardoor verslechteringen zouden optreden van de begroting, de economie en de financiële stabiliteit. Dit geeft wel enige ruimte, maar grootschalig ambtenaren aannemen, wordt wel erg ingewikkeld. En áls de Grieken al iets willen terugdraaien, moet de trojka dat eerst beoordelen. O sorry, de institutions.

“On the basis of the request, the commitments by the Greek authorities, the advice of the institutions, and today’s agreement, we will launch the national procedures with a view to reaching a final decision on the extension of the current EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement for up to four months by the EFSF Board of Directors. We also invite the institutions and the Greek authorities to resume immediately the work that would allow the successful conclusion of the review.”

De Grieken wilden zes maanden verlenging (tot en met augustus), ze kregen vier maanden (tot en met juni). Dat betekent dat de aflossing van enkele miljarden aan de ECB (die nog een flinke pluk staatspapier heeft) niet in deze overbrugging is meegenomen. Die aflossingen vallen immers in juli en augustus. In deze vier maanden moet worden onderhandeld over een nieuw programma. De druk staat er dus meteen op, vanwege die grote aflossingen die er dan al snel aankomen.

“We remain committed to provide adequate support to Greece until it has regained full market access as long as it honours its commitments within the agreed framework.”

Dit moet er voor de goede orde nog even bij. De eurogroep blijft Griekenland net zo lang steunen tot het weer zelf geld op kan halen op de financiële markten.

Winnaars en verliezers? Een beetje riskant om dat nu al te beoordelen. Maar de eerste indruk is dat de Grieken bijna volledig door de pomp zijn gegaan. Ze hebben het bestaande programma verlengd, committeren zich aan de bijbehorende condities, mogen alleen na toestemming heel misschien bezuinigingen terugdraaien. Puntje voor de Grieken is dat ze een minder groot begrotingsoverschot hoeven te behalen, al is de invulling daarvan nog zeer vaag.

En o ja, we zien elkaar over vier maanden weer.

Een gedachte over “Deal met de Grieken – een tekstexegese

  1. Pingback: Griekenland is Europa’s laatste kans - Sargasso

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *