Categoriearchief: Huizenmarkt

IMF kietelt Kamer over hypotheeknorm

house-under-waterKlaas Knot kwam ermee: de hypotheeklimiet moet omlaag. Nu al is de maximale hypotheek gemaximeerd op 103% van de woningwaarde en dat percentage gaat de komende jaren verder omlaag naar 100. Maar, zo zei de president van de Nederlandsche Bank (DNB), vanaf 2018 moet deze loan to value (LTV) verder omlaag in stapjes van 1%-punt per jaar tot die in 2028 op 90% staat.

Knot kreeg bijna de hele Tweede Kamer, het kabinet en alle lobbyorganisaties in en rond de huizenmarkt over zich heen. Politici en lobbyisten houden niet van party poopers. Iedereen leek vergeten dat men dit in 2012 nog een goed idee vond. PvdA-Kamerlid Jacques Monasch twitterde verbolgen dat hij dit al jarenlang helegaar geen goed idee had gevonden, maar bewijs daarvoor is tot op heden nog niet geleverd. Lees verder

Waar zijn voorstanders van soberder hypotheken gebleven?

klaas knot2Opvallend, want een, twee jaar geleden was de animo nog veel groter. De commissie-Wijffels adviseerde in 2013 om deze zogeheten loan-to-value (LTV) te verlagen tot 80%. Nu gaat deze maximale LTV in stapjes omlaag totdat die in 2018 op 100% uitkomt, Wijffels wilde daarna nog een tijdje doorgaan met verlagen.

Wat vond het kabinet van dit advies van Wijffels? Dit was de officiële kabinetsreactie op 23 augustus 2013 (Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector):

“Het kabinet is van mening dat de LTV-waarden lange tijd te hoog zijn geweest en heeft inmiddels besloten de ratio stapsgewijs te verlagen naar 100% in 2018. (…) Een verdere daling is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, maar ook voor een meer gezonde bankbalans, op termijn wenselijk. (…) Het kabinet houdt vast aan het ingezette afbouwpad van de LTV-ratio naar 100% tot 2018. Bij robuust herstel van de woningmarkt zullen nadere voorstellen worden gedaan over de uiteindelijke LTV-ratio en het verdere afbouwpad daartoe na 2018.”

Lees verder