Maandelijks archief: mei 2015

Waar zijn voorstanders van soberder hypotheken gebleven?

klaas knot2Opvallend, want een, twee jaar geleden was de animo nog veel groter. De commissie-Wijffels adviseerde in 2013 om deze zogeheten loan-to-value (LTV) te verlagen tot 80%. Nu gaat deze maximale LTV in stapjes omlaag totdat die in 2018 op 100% uitkomt, Wijffels wilde daarna nog een tijdje doorgaan met verlagen.

Wat vond het kabinet van dit advies van Wijffels? Dit was de officiële kabinetsreactie op 23 augustus 2013 (Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector):

“Het kabinet is van mening dat de LTV-waarden lange tijd te hoog zijn geweest en heeft inmiddels besloten de ratio stapsgewijs te verlagen naar 100% in 2018. (…) Een verdere daling is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, maar ook voor een meer gezonde bankbalans, op termijn wenselijk. (…) Het kabinet houdt vast aan het ingezette afbouwpad van de LTV-ratio naar 100% tot 2018. Bij robuust herstel van de woningmarkt zullen nadere voorstellen worden gedaan over de uiteindelijke LTV-ratio en het verdere afbouwpad daartoe na 2018.”

Lees verder