IMF kietelt Kamer over hypotheeknorm

house-under-waterKlaas Knot kwam ermee: de hypotheeklimiet moet omlaag. Nu al is de maximale hypotheek gemaximeerd op 103% van de woningwaarde en dat percentage gaat de komende jaren verder omlaag naar 100. Maar, zo zei de president van de Nederlandsche Bank (DNB), vanaf 2018 moet deze loan to value (LTV) verder omlaag in stapjes van 1%-punt per jaar tot die in 2028 op 90% staat.

Knot kreeg bijna de hele Tweede Kamer, het kabinet en alle lobbyorganisaties in en rond de huizenmarkt over zich heen. Politici en lobbyisten houden niet van party poopers. Iedereen leek vergeten dat men dit in 2012 nog een goed idee vond. PvdA-Kamerlid Jacques Monasch twitterde verbolgen dat hij dit al jarenlang helegaar geen goed idee had gevonden, maar bewijs daarvoor is tot op heden nog niet geleverd. Lees verder

Socialisten houden Dijsselbloem in het zadel

rajoyJeroen Dijsselbloem is inmiddels zo zeker van zijn zaak dat hij zich eindelijk formeel durft te kandideren voor een tweede termijn als eurogroepvoorzitter. Het was natuurlijk allang duidelijk dat hij deze ambitie had, maar nu is de stap officieel.

Als hij erin slaagt om die kandidatuur te verzilveren, dan gebeurt er iets bijzonders in de Europese Unie. Dan wordt deze topfunctie niet meer verdeeld op basis van een landenvoorkeur, maar vanwege de politieke kleur van Dijsselbloem.

Bondskanselier Angela Merkel sprak eerder al haar steun uit voor Luis de Guindos als nieuwe voorzitter van de club van eurolanden. Dat was al verrassing één: het strenge Noord-Europese Duitsland dat een mediterrane kandidaat naar voren schuift. Het is allemaal partijpolitiek. Lees verder

Outcast Griekenland dreigt nog één keer

failliet1Zelfs het eindspel kan dus eindeloos lang duren. Tal van media hintten er deze week op dat er vrijdag een deal met de Grieken móest zijn. Anders zou Griekenland failliet zijn. Anders werd Angela Merkels G7 overschaduwd door die vermaledijde Grieken.

Maar niets van dit alles. Griekenland wacht gewoon even met het terugbetalen van €300 mln aan IMF-leningen en gaat vandaag nog eens rustig in eigen politieke geledingen overleggen. Woensdagavond nog rekenden voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en eurogroepvoorman Jeroen Dijsselbloem erop hun overleg vandaag te hervatten. Dat is nu uitgesteld tot mogelijk dinsdag. Lees verder

Waar zijn voorstanders van soberder hypotheken gebleven?

klaas knot2Opvallend, want een, twee jaar geleden was de animo nog veel groter. De commissie-Wijffels adviseerde in 2013 om deze zogeheten loan-to-value (LTV) te verlagen tot 80%. Nu gaat deze maximale LTV in stapjes omlaag totdat die in 2018 op 100% uitkomt, Wijffels wilde daarna nog een tijdje doorgaan met verlagen.

Wat vond het kabinet van dit advies van Wijffels? Dit was de officiële kabinetsreactie op 23 augustus 2013 (Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector):

“Het kabinet is van mening dat de LTV-waarden lange tijd te hoog zijn geweest en heeft inmiddels besloten de ratio stapsgewijs te verlagen naar 100% in 2018. (…) Een verdere daling is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, maar ook voor een meer gezonde bankbalans, op termijn wenselijk. (…) Het kabinet houdt vast aan het ingezette afbouwpad van de LTV-ratio naar 100% tot 2018. Bij robuust herstel van de woningmarkt zullen nadere voorstellen worden gedaan over de uiteindelijke LTV-ratio en het verdere afbouwpad daartoe na 2018.”

Lees verder

Grieks probleem is ook ons probleem

rooseveltVan bescheidenheid kun je Yanis Varoufakis niet beschuldigen. Na een tumulteuze vergadering van de eurogroep twitterde hij: “They are unanimous in their hate for me – and I welcome their hatred.” Het zijn beroemde woorden van Franklin D. Roosevelt. En Varoufakis eigende ze zich toe: “A quotation close to my heart (&reality) these days.”

Roosevelt deed zijn uitspraken in 1936 ter verdediging van zijn New Deal. Met dat overheidsprogramma na de Grote Depressie maakte hij zich niet populair in het bedrijfsleven. Hij trok de reguleringsteugels strak aan en brak de macht van grote belangen.

Dat Varoufakis zich als minister van een klein Europees landje vereenzelvigt met een beroemde Amerikaanse president getuigt van een zekere grootheidswaanzin. Maar het zegt ook hoe de Griekse politici erin zitten: ze zijn op een grootse missie. Varoufakis moet nu weliswaar een toontje lager zingen in het Griekse onderhandelingsteam, maar nog altijd is de inzet van de Griekse regering om het beleid van de afgelopen vijf jaar radicaal te veranderen. De aanpak van eurogroep, ECB en IMF zijn in de ogen van de Grieken totaal verkeerd. Lees verder

Uur T voor Griekenland

5_voor_12Enkele dagen geleden schreef ik nog dat 24 april Uur U voor Griekenland was. Gelukkig schreef ik er toen al bij dat er al vele uren U zijn geweest en dat de tijd steeds rekbaar blijkt. Want inmiddels is 24 april, het informele beraad van Europese ministers van Financiën in Riga, niet meer Uur U maar Uur T.

“The April 24 meeting in Riga must not be a wasted moment; it must be a useful moment in which we see concrete progress in catching up with those reforms”.

Aldus Pierre Moscovici, de eurocommissaris voor economische en financiële zaken. En zo is de deadline weer handig verschoven. De meesters van het tijdkopen doen hun werk opnieuw uitstekend. Lees verder

Effect van Grexit? Geen idee

grexitHet uur U nadert. Volgende week vrijdag zou er in Riga eindelijk een deal met Griekenland moeten worden gesloten. Nu zijn er al vele uren U geweest, er zit altijd meer rek in de timing dan vooraf gedacht. Maar volgens de afspraken uit februari zou er eind april een afspraak moeten liggen over het vrijgeven van de laatste miljarden noodsteun.

Of het goed komt of niet, weet niemand. Maar zorgelijker is dat ook niemand weet wat de gevolgen zijn als het mis gaat. Gisteren lieten zowel IMF-econoom Oliver Blanchard als DNB-president Klaas Knot hun licht schijnen over de consequenties van een Grexit. Op de vraag wat een uittreding van Griekenland uit de euro voor Europa betekent, moeten beide heren antwoorden: geen idee. Lees verder

Arme Zalm, arme Dijss…ze wilden commotie juist voorkomen

dijssVia Nieuwsuur is nu de briefwisseling tussen ABN Amro-topman Gerrit Zalm en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem uitgelekt. De conclusie van mijn vorige blog wordt daarmee bevestigd. Dijsselbloem mopperde misschien wel (al is dat nergens gedocumenteerd), maar deed uiteindelijk niets.

De top van ABN Amro heeft begin vorig jaar afgezien van de uitgestelde bonus uit 2010. Maar de vaste salarissen worden wel verhoogd. Zalm schrijft aan Dijsselbloem:

“Om ‘gedoe’ te voorkomen heb ik toe kunnen zeggen dat mijn collega’s in de Raad van Bestuur alsnog hier van afzien. We hebben daarbij vastgesteld dat de vervanging van de toegezegde variabele beloning (maximaal 60%) door een verhoging van het vaste salaris met 16 2/3% (de wet staat 20% toe) ook volgens het Ministerie volgens alle regels is toegekend en overeengekomen en dat je dat zult verdedigen.”

Lees verder

Waarom zei Dijsselbloem niet: ‘onacceptabel’?

zalmGezien het politieke nummer dat Den Haag heeft gemaakt van de tonnen van ABN Amro blijft het intrigerend wat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wanneer wist. En wat hij deed. De brief die hij gisteravond naar de Tweede Kamer stuurde geeft enige opheldering, maar deels is het ook een woordenspel.

Dijsselbloem had twee salariskwesties met ABN-baas Gerrit Zalm uit te vechten. Er lag nog een uitgestelde bonus van 2 ton uit 2010 en er was de salarisverhoging met 1 ton uit 2012. Duidelijk is dat Dijsselbloem hierover een stevig gevecht aanging met Zalm. Onduidelijk is of hij deze hele beloningskwestie in één keer goed afhandelde.

“Op 7 maart 2014 voerden wij (Dijsselbloem en Zalm, MV) een eerste gesprek over de uitgestelde variabele beloning over 2010 en het besluit uit 2012 over de salarisverhoging. Op 19 maart 2014 bevestigde de heer Zalm mij dat de bestuurders afzagen van de uitgestelde variabele beloning over 2010. Tegelijk memoreerde de heer Zalm dat in het gesprek was vastgesteld dat de verhoging van het vaste salaris in 2012 volgens alle regels was toegekend en dat ik dat zou verdedigen. De heren Zalm en Van Slingelandt (voorzitter van de Raad van Commissarissen) schreven in hun brief van 11 augustus 2014 aan NLFI (instituut dat de aandelen beheert, MV): “De minister heeft daarop toegezegd dat hij de uitkering van deze toeslag zal verdedigen en heeft zijn tevredenheid geuit over de wijze waarop de beloningsdiscussie is opgelost”.”

Lees verder

Zijn de tonnen voor de ABN Amro-top illegaal?

RvB_2014Pieter Omzigt, het bijtertje van de CDA-fractie, denkt ontdekt te hebben dat de ton die ABN Amro-bestuurders extra krijgen illegaal is. Zoals vaker speelt hij dit handig. De specifieke vragen naar juridische details zorgen er immers voor dat besluitvorming wordt opgehouden en de minister het moeilijk wordt gemaakt.

Begin deze week diende hij met een hele partij andere fracties (D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, groep Bontes/Van Klaveren en de heer van Vliet) zijn prangende vragen in. Lees verder