Arme Zalm, arme Dijss…ze wilden commotie juist voorkomen

dijssVia Nieuwsuur is nu de briefwisseling tussen ABN Amro-topman Gerrit Zalm en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem uitgelekt. De conclusie van mijn vorige blog wordt daarmee bevestigd. Dijsselbloem mopperde misschien wel (al is dat nergens gedocumenteerd), maar deed uiteindelijk niets.

De top van ABN Amro heeft begin vorig jaar afgezien van de uitgestelde bonus uit 2010. Maar de vaste salarissen worden wel verhoogd. Zalm schrijft aan Dijsselbloem:

“Om ‘gedoe’ te voorkomen heb ik toe kunnen zeggen dat mijn collega’s in de Raad van Bestuur alsnog hier van afzien. We hebben daarbij vastgesteld dat de vervanging van de toegezegde variabele beloning (maximaal 60%) door een verhoging van het vaste salaris met 16 2/3% (de wet staat 20% toe) ook volgens het Ministerie volgens alle regels is toegekend en overeengekomen en dat je dat zult verdedigen.”

Hé, geen spoortje kritiek? Heeft de minister alleen dit gezegd of heeft hij ook zijn ongenoegen laten blijken over de salarisverhoging? Dit antwoordt Dijsselbloem:

“Zoals ik in ons gesprek van 7 maart heb gezegd ben ik er tevreden mee dat we het beloningspunt heb (spelfout Dijsselbloem, MV) kunnen oplossen. In mijn visie is er geen sprake van een vervanging van de variabele langetermijnbeloning over 2010 door een verhoging van het vaste salaris met 16 2/3%, maar zijn dit twee afzonderlijke onderwerpen.”

Nou, daar komt het hoor. Nu moet dan wel het fundamentele bezwaar van Dijsselbloem volgen:

“Voor de uitkomst maakt dat echter niet uit.”

Oftewel: salarisstijging moet ABN Amro niet zien als vervanging van verloren bonus, maar de factor maakt het allemaal geen moer uit. Die salarisstijging komt er toch wel. Operatie nachtkaars.

Dan is het dus niet gek dat de top van de bank in de veronderstelling is dat de kwestie is opgelost. President-commissaris Rik van Slingelandt en Zalm schrijven op 11 augustus dan ook aan het bestuur van het NLFI, de instantie die de aandelen beheert:

“Wij tekenen hierbij aan dat op 7 maart 2014 een gesprek plaatsvond tussen de Minister, de heer Enthoven en de heren Lindenbergh, Van Slingelandt en Zalm. Het gesprek had tot doel te komen tot heldere afspraken rond de beloning van de Raad van Bestuur, ter vermijding van mogelijke commotie bij vermelding van de uitbetaling van de lange termijnbeloning over 2010 in het op dezelfde datum te publiceren jaarverslag over 2013. Hoewel aan onze zijde geen enkele twijfel bestaat over de verschuldigdheid van deze beloning, heeft de Raad van Bestuur tijdens het gesprek ingestemd met een tegemoetkoming richting de aandeelhouder door de aanspraken daarop te laten vervallen. Tijdens het gesprek is door alle aanwezigen geconcludeerd dat geen verschil van inzicht bestaat ten aanzien van de legitimiteit van de aanspraken van de Raad van Bestuur op de tijdelijke vaste toeslag (de verhoging van het vaste salaris met 16 2/3%, MV). De Minister heeft daarop toegezegd dat hij de uitkering van deze toeslag zal verdedigen en heeft zijn tevredenheid geuit over de wijze waarop de beloningsdiscussie is opgelost.”

Staat het er echt? “…ter vermijding van mogelijke commotie…” Ja, het staat er echt. Nou, die opzet is dan volledig mislukt.

3 gedachten over “Arme Zalm, arme Dijss…ze wilden commotie juist voorkomen

 1. Sjon

  Commotie moeten we niet hebben natuurlijk. De bankentop spekt op ongehoorde wijze zijn zakken, Dijsselbloem zegt dat het goed is of eigenlijk niet maar toch wel een beetje tot op zekere hoogte, formeel gezien, en verder moet iedereen zijn muil houden. Geen commotie.

 2. Herman Frank

  Over dit soort vrije nieuwsgaring en publicatie mag dus elke rechtstaat in zijn handen wrijven. Het was niets anders dan een congsie om ten uitvoer gebrachte afspraken “een beetje te verdoezelen”. Nogmaals, afspraak = afspraak …. maar je moet dan wel het “vervolg-traject” in met een houding die de waarheid vertegenwoordigt, dus “met rechte rug en opgeheven gezicht voor het front van de troepen je beslissing mededelen”. Dán ben je juist bezig, maar als je je gedraagd als een leugenaar en verberger van de waarheid dan is de simpele waarheid ver te zoeken.
  Hulde voor onze vorm van samenleving waarin dit soort berichtgeving “gewoon” kan worden uitgezocht, gevonden, en gepubliceerd! (Probeer dat eens in een aantal andere landen, en “face the consequences!”)
  (Bovenstaande daargelaten BLIJF ik erbij dat de vorige en huidige vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder (niet de 1e de beste, maar zomaar “Ministers van Financiën”) met het beloningsbeleid accoord zijn gegaan, dit hebben besproken en gesteund, en dat de betreffende werknemers dus gewoon hun geld aan de Staat hebben geschonken, waarvoor ze een navenante korting op hun belasting zouden moeten krijgen.)

 3. Rob Kemme

  Er is een hoop “gedoe” over salarissen van “Top Bestuurders”. Soms terecht en soms minder terecht. Ooit hebben we gekozen voor marktwerking, een bedrijf wat winst maakt kan ervoor kiezen een deel van die winst aan zijn bestuurders uit te keren. Niets op tegen. Een top voetballer verdient tussen de 3 en 16 miljoen euro per jaar. In dat licht bezien valt die 1,6 miljoen van Ralf Hamers nog wel mee. ING heeft in totaal € 13,5 miljard aan de Staat betaald voor de kapitaalinjectie van € 10 miljard Het rendement voor de overheid komt hiermee op 12,5%. ABM AMRO heeft de Staat (=de belasting betaler) tot nu toe 30 miljoen gekost! Dat is toch wel even een ander verhaal.
  Maar… banken zijn in mijn beleving geen gewone commerciele instellingen, maar semi nutsbedrijven (net als NS en NUON bijvoorbeeld). En dan hebben banken ook nog de mogelijkheid om zelf geld (eigenlijk schuld) te scheppen, iets wat in mijn beleving een taak van de overheid zou moeten zijn. Zie ook: . De “winst” van banken is dus een relatief begrip, want indirect betalen de burgers een deel van die zogenaamde winst weer als het mis gaat. Moreel gesproken vind ik die 1,6 miljoen voor Ralf Hamers dan ook niet gepast. Gelukkig mag elke nederlander zelf zijn bank kiezen, kijk ook eens naar ASN (ook een staatsbank overigens) of Triodos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *